Ervaringsverhalen

Ano en Niempje:
Kerstavond 2014: Ano en Niempje, samen op de bank terugkijkend naar de tijd die achter hen ligt. Ruim 34 jaar samen waarvan de laatste periodes van zeker ruim 10 jaar, echt niet fijn meer waren. Vaak strijd, verwijten, ruzies, eindeloze boze discussies, verwijdering. Ik Niempje vaak met de gedachte….ik stap uit dit huwelijk ben zo moe van de strijd. Ano die woede voelde en zo zijn eigen weg ging. Afgelopen zomer las ik Niempje een boek “de 5 talen van de liefde”. Geweldig wat een openbaring en herkenning.
In het boek stond nog iets wat mij deed “googelen” op het internet. Kwam terecht bij EFT op een site van een relatietherapeut. Na mailcontact werd ik gewezen op een officiële site waar de therapeuten vermeld stonden. Ik wilde dolgraag een stel zodat er ook een man was die mijn Ano kon wijzen op de dingen die anders konden. Zo kwamen we bij Annerie en Chris uit. Na een kennismakingsgesprek besloten we met elkaar in zee te gaan. Ik Niempje was zo blij en enthousiast dat ik het bijbehorende boek ‘houd me vast’ in 1 x uitlas. Geweldig zo herkenbaar. Ano stribbelde nog wat tegen maar tijdens de sessies werd het allemaal steeds duidelijker. Binnen de kortste keren hadden we onze polka in de gaten. Zo fijn, dat als het ons toch gebeurde, dat we dat onmiddellijk herkenden en dat we het konden stoppen. Toen we begrepen wat het hoofdstuk TOB betekende vielen er veel dingen op zijn plaats. De pijnplekken die we nooit goed hebben uit kunnen spreken hebben nu voor het eerst gedaan. De lucht begon enorm op te klaren. Al heel gauw hadden we de hele methode onder de knie. Nu zo terug kijkend hebben wij dit jaar enorm veel geleerd. Annerie en Chris hebben ons daar fantastisch in begeleid. Voor ons sluit dit jaar in een liefdevolle relatie en een voortzetting van ons huwelijk. Dus voor ons op deze prachtige kerstavond geldt: vrede in ons huwelijk. Wij wensen het iedereen toe.

december 2014

Y. en G.:
Wat is de therapie van Annerie en Chris menselijk en warm, voortdurend stimulerend tot positieve stappen en vasthouden van verbeteringen. Met royale aandacht voor de verschillen tussen ons beiden en waar zinvol ook open over het omgaan met hun eigen kleine botsinkjes . Als onze therapie niet succesvol was verlopen, had het beslist niet aan Annerie en Chris gelegen. Ons probleem was een emotionele verwijdering gedurende een aantal jaren, die bij de overgang van beiden naar niet meer werken een forse extra impuls kreeg. In plaats van onze dieper liggende behoeften en emoties te delen en te overbruggen, stortten wij ons in negatieve dialogen en monologen, eindigend met respectloze verwijten. Door de EFT-methode weten wij nu heel goed hoe wij kunnen vermijden dat wij elkaar de put in praten en hoe we emotioneel dichtbij kunnen blijven, ook als er soms weer frustraties en irritaties zijn. Het doorgronden van elkaars pijnplekken uit het verleden heeft ons een basis geboden om fouten te onderkennen en te vergeven. Een vaste ‘keek op de week’ en een gezamenlijk hekel aan ruzies zijn nu waardevolle ingrediënten om verder naar elkaar toe te groeien. EFT is hard werken, maar die inspanningen lonen beslist.
december 2014

P. en A.:
Wat ons als echtpaar echt geholpen heeft is het volgende. De EFT werkwijze hielp ons om te ontdekken over wat er nu werkelijk gebeurt als er ruzie is. We leerden om niet de ander terug te kwetsen maar om de ander te vragen (en te luisteren) waarom die ander zo fel reageert op een irritatie of een afwijzend woord of op een normale vraag of antwoord. We kwamen zo uit bij pijnplekken uit het verleden of van recentere ervaringen. Chris en Annerie hebben een gave om dit op een respectvolle manier te begeleiden en helder te krijgen wat er dan gebeurt. We vonden bij hen een luisterend en vooral begrijpend oor. Daardoor voelden we ons al snel bij hen op ons gemak. Zij hebben ons ook geholpen om inzicht te krijgen in wat er mis is gegaan in onze opvoeding. Ik heb persoonlijk ervaren dat moeilijke dingen uit het verleden daardoor in een ander en beter licht
kwamen te staan. Door het boek te lezen leer je hoe dingen werken in het contact met je partner.
De praktijk is natuurlijk wel moeilijker maar met de aanmoedigingen van Chris en Annerie hebben we vorderingen gemaakt om elkaar niet aan te vallen maar naar elkaar te luisteren. Bij Chris en Annerie hadden we meer het gevoel bij vrienden te zijn dan bij hulpverleners. Kort gezegd een geweldig stel!

september 2014

een dankbaar stel:
We stonden elk aan het andere uiterste einde van de dansvloer, de deurkruk om de vloer te verlaten in onze hand. We hadden al drie therapeuten gehad, die ons niet op de dansvloer hadden kunnen krijgen. Onze wijkouderling zocht voor ons naar een therapie die ons wel helpen kon. Hij raadde ons EFT aan en legde voor ons contact met Chris en Annerie Doornweerd. Een afspraak was snel gemaakt. Het was voor ons gevoel de laatste strohalm. De eerste gesprekken maakten voor ons inzichtelijk waar onze relatie stukliep. Een ‘Stilte na de storm-scenario’. Als er een conflict tussen ons ontstond, verliep dat doorgaans volgens het volgende patroon: V werd tijdens de discussie hoe langer hoe kritischer, gevolg is dat M zich steeds meer ging verdedigen. Dat kwam hem op verwijten van V te staan, waardoor M het opgaf en zich terugtrok. We raakten gevangen in ons isolement en kwamen er niet meer uit. Groeven ons steeds meer in. Als soldaten in loopgraven stonden we tegenover elkaar. De eerste gesprekken bij Chris en Annerie verliepen moeizaam. Maar … we praatten tenminste weer met elkaar. Verder kregen we als ‘huiswerk’ het boek Houd me vast van Sue Johnson, met bij ieder hoofdstuk gespreksvragen. In eerste instantie vonden we het moeilijk om thuis met elkaar te praten over de vragen. Chris en Annerie hielpen ons daarbij tijdens de sessies. Gaandeweg het proces leerden we steeds beter met elkaar te praten en onze gevoelens en drijfveren met elkaar te delen. Daardoor ging er een wereld voor ons open en leerden we elkaar zien zoals nooit tevoren. We ontdekten wat ons gedrag bij de ander teweegbracht en leerden hoe we op de juiste manier met elkaar om mogen gaan. We leerden rekening te houden met elkaars emoties en gevoelens. We hebben elkaar opnieuw leren kennen, het voelde als een nieuw huwelijk. We zijn God dankbaar dat Hij mensen als Chris en Annerie de gaven gegeven heeft om, elk op eigen manier, medemensen in nood te helpen. ‘
januari 2014

Jennifer en Albert:
De reden waarvoor wij in therapie zijn gegaan, was dat de sfeer tussen ons niet goed meer was, na een huwelijk van 36 jaar was er veel ruzie en weinig belangstelling voor elkaar, we leefden min of meer langs elkaar heen. Na een week weg te zijn geweest voor werkzaamheden elders door één van ons was er weinig animo om naar huis te gaan en de telefoontjes gedurende de week afwezigheid waren plichtsmatig. We konden weinig goed doen bij elkaar, we probeerden elkaar zeer frequent te beschadigen met woorden of we vluchten weg in werkzaamheden. Er was ook best veel gebeurd: een nieuw huis in een nieuwe omgeving, zorg voor een van de ouders die wegviel, een broer die overleed, onzekerheden op het werk. In deze periode namen ook voorvallen die in het verleden hadden plaats gevonden weer een prominente plaats in. Terwijl we juist het gevoel hadden dat de tijd van genieten aangebroken behoorde te zijn. We hebben ons toen de vraag gesteld “ gaan we er voor, of moeten we al dit moois verlaten”. Met name Jennifer is actief op zoek gegaan naar een therapie die bij ons paste. Door een artikel in de volkskrant over EFT heeft zij het boek “Houd me vast” besteld. Een boek met een taalgebruik waar je af en toe kromme tenen van krijgt, maar de methode om dichter bij elkaar te komen sprak ons erg aan. Uiteindelijk zijn we bij Chris en Annerie terecht gekomen. Het kennismakingsgesprek voelde goed. Voor ons was het erg belangrijk dat het geen softe bedoening moest worden. De therapie werkte verhelderend en vond plaats in een veilige omgeving mede door het feit dat deze door een echtpaar gegeven werd van ongeveer gelijke leeftijd waardoor situaties voor hen herkenbaar waren en het voor ons gemakkelijker werd emoties te bespreken Aan de hand van de hoofdstukken van het boek en de opdrachten die er aan vast zaten waren wij uiteindelijk in staat dingen te bespreken die voorheen onmogelijk waren geworden en dit resulteerde in het weer geïnteresseerd zijn in elkaar. De liefde voor elkaar is weer teruggekomen op zowel geestelijk als seksueel vlak en we gaan er hard aan werken om dit zo te houden!
december 2013

Jan en Ineke:
De HmV-cursus bleek een soort openbaring voor ons te zijn. Onze huwelijksboot verkeerde in zwaar weer. De eerste 30 jaren hadden we zo’n 2 keer per jaar een kortsluiting, meestal als er schoonfamilie gelogeerd had. Haarscheurtjes waren het gevolg maar je zag er nog geen barst van. Toen 5 jaren geleden onze zoon overleed en met 2 andere kinderen grote zorgen waren, kwam de rouw ons leven binnen. Het gevolg: een enorme warboel aan emoties. Eerst ben je samen aan het overleven, een ieder op zijn manier, maar al gauw begon er een patroon van ruzie zoeken, elkaar niet begrijpen, te ontstaan. In plaats van elkaar te troosten, betrokken te zijn met elkaar, ontstond verwijdering, deden we elkaar pijn. De een door te fel te zijn en de ander door in dodelijk zwijgen zich terug te trekken. We verlangden zo naar die band die we vroeger hadden maar we wisten niet hoe die tot stand te brengen. De haarscheurtjes waren barsten geworden. De EFT-cursus heeft ons goed geholpen. We kregen inzicht hoe hechting tussen geliefden in elkaar steekt, hoe hechtingsangsten de boel flink door elkaar kunnen gooien. Er kwam weer licht en zicht in ons huwelijk, zodat we elkaar weer stevig vast kunnen houden. We leren steeds meer in gesprek woorden te vinden om angsten en verdriet van elkaar te kunnen begrijpen. En dat helpt ons om samen het grote verdriet van het gemis van onze zoon te dragen.
maart 2013

Karin en Armand:
We voelden ons soms verbrijzeld in ons huwelijk door situaties waar wij geen controle over haddenm. Eén daarvan is dat ik, en twee van onze kinderen, een zware beperking heb, genaamd ADHD. Dit houdt o.a. in: een vader die er niet voor zijn kinderen kan zijn en botsingen met puberende kinderen. Hierdoor kwam er (te)veel op de schouders van Karin terecht. Het opvoeden van onze kinderen was geen lust meer maar een last. Intimiteit was verloren gegaan in de strijd van het ouderschap. Ons leven was moeizaam totdat… Chris en Annerie aan ons werden voorgesteld. Tijdens onze eerste ontmoeting begon Chris met de woorden: ‘als het tussen ons niet goed klikt moeten we meteen stoppen’. Dat was een binnenkomertje zeg. Maar door deze woorden werd er bij ons een veilige sfeer gecreëerd zodat ik en mijn vrouw open konden zijn naar elkaar toe. En door welgemeende belangstelling en het luisterend oor van Chris en Annerie stonden wij open voor hun hulp. Hun hulp was gebaseerd op liefde, aanvaarding en vergeving. Wij hebben geleerd dat wij ons zelf mogen vergeven zodat wij weer anderen kunnen vergeven. En wat belangrijker is de liefde die God ons geeft aan elkaar te geven. Wij leren het leven, met als zijn beperkingen, te aanvaarden zoals het is. En niet primair vanuit (negatief) gedrag te reageren maar eerst met woorden door elkaar te zeggen wat iets met je doet in plaats van je terug te trekken of te schreeuwen. Ook hebben wij geleerd geduldig te zijn. We hebben geleerd dat geduld hebben betekent het gedrag van onszelf en van de ander te kunnen verdragen. Niet meteen klagen als we teleurgesteld zijn, niet meteen reageren als ons iets niet bevalt, niet meteen tekeer gaan als iemand ons beledigt of kwetst maar erover te praten. Door de gesprekken met Chris en Annerie hebben wij opnieuw Gods liefde en hoop ontdekt voor elke situatie waar wij ook in mogen verkeren. We proberen de hun aangeleerde methode toe te passen in ons leven. Zij bezitten de gave om mensen die net als wij overspannen zijn en gestrest, tot rust te brengen en herstel in ons gezin te geven.
oktober 2012

Kim en Alex:
‘De EFT therapie is een aanrader voor iedereen! Het heeft ons geholpen om datgene, waar we als partners samen niet uit komen, te leren bespreken. Deze onderwerpen worden tijdens de therapie uitgediept, zonder dat we daarbij blokkeerden doordat we ons boos en/ of aangevallen voelden. Op deze manier konden we ontdekken wat de achterliggende behoeften, verlangens, zorgen en/ of angsten zijn, zodat we begrip kregen voor elkaar. Hierdoor is de liefde en toenadering aan het groeien op diverse gebieden binnen onze relatie. Dit is fantastisch en wensen we ieder echtpaar toe!’
september 2012